Informacje o wydarzeniach związanych z pracami Stefana Knappa

October 25, 2023

Instalacja Stefana Knappa W 2022 r. Muzeum nabyło część olśniewających emalii Stefana Knappa, które zostały zamówione w 1960 r. i były prezentowane jako mural we flagowym sklepie Alexandra do...

Gallery
Description